Történelmi háttér

A X.-XI. században nagy változások történtek a Kárpát-medence történetében. Megalakult a Magyar Királyság, megtörtént az államalapítás, ami egy központi hatalom alá helyezte az itt élő népeket. Ezzel együtt a keresztény egyház is egyre nagyobb hatalmat gyakorolt a területen. Így a Magyar Királyság becsatlakozott a Nyugat-Európai államosodás folyamatába és tényezővé vált Európa birodalmai között.

Az uralkodó, I. Szent István igyekezett nyugati, illetve bizánci mintára formálni államát, így saját testőrségét is a kornak megfelelően északi viking, varég zsoldos harcosokból szervezte. Ezek az északi harcosok ekkor a kor elitjét alkották és több esetben is elszegődtek uralkodók testörségébe. Ők voltak a korszak legjobban felszerelt és legjobban fizetett harcosai, ők alkották a későbbiekben Imre herceg testőrségét is. Imrét a források a „Dux Ruizorum” jelzővel is illetik, ami a ruszok hercegét, vagyis a keleti viking harcosok vezérét jelentette.

Csapatunk ezeket az északi harcosokat kívánja megjeleníteni, illetve bemutatni életmódjukat és kultúrájukat - különös tekintettel a fegyverzetükre, páncélzatukra és harcmodorukra.